Ga naar: Enter your login (navigatorlogin.com) en log in.
Druk vervolgens in het dashboard op: Settings > Patch management > patch management workflow:

Zet bij Filters het volgende neer:
Client of site: alle
Status: Missing

Device Type: beide

Druk vervolgens op de bovenste patch en scroll naar beneden en shift click op de laatste.
Hierdoor worden alle patches geselecteerd.

Druk vervolgens op "Proceed" en druk in het volgende menu op "Approve" en daarna Next.


Selecteer in het volgende venster weer alle klanten/machines en druk op Next.
Druk vervolgens op "Use existing schedule" en druk op Apply.

Hierna worden alle Patches goedgekeurd en klaar gezet voor het volgende moment waarop alle patches installeren.